Projekt tworzenia klubów Mam został dofinansowany z programu "Po Pierwsze Rodzina" Priorytet 2. Kluby, w ramach konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej.

Dane finansowe

Program utworzono ze środków publicznych w ramach zadania: "Tworzenie nowych klubów dla rodziców - promocja i pomoc".

Całkowita wartość projektu to 612 000 zł z czego wartość dofinansowania to 600 000 zł z budżetu państwa. Umowę podpisano 29 maja 2023 roku.

Merytoryczny opis zadania

Zadanie Tworzenie nowych klubów dla rodziców - promocja i pomoc opiera się na szerzeniu idei, która ma na celu tworzenie sieci klubów, gdzie rodzice, a szczególnie matki mogą podnosić swoje kompetencje rodzicielskie oraz trwale integrować się w ramach lokalnych społeczności.

Projekt jest realizowany poprzez organizację kampanii promocyjnej, szkoleń i spotkań ogólnopolskich, z rodzicami zainteresowanymi promocją i organizowaniem lokalnych klubów. W ramach projektu powstało 10 klubów mam m.in. w Elblągu, Ełku, Mrągowie, Markach, Jabłonnie, Radomiu, Toruniu, Gąbinie, Lublinie, Wasilkowie.

W ramach projektu powstało osiemnaście klubów z czego dziesięć objęto finansowaniem. Zespół Fundacji dla Rodziny w ramach projektu Po Pierwsze Rodzina przeprowadził 50 spotkań szkoleniowo motywacyjnych w nowopowstałych Klubach Mam, przeszkolono dwieście dziewięć osób. Podczas sesji szkoleniowych odbywających się w ośrodkach przyjaznych rodzinie uczestnicy mieli możliwość przebywania z rodzinami i dziećmi, w grach, zabawach i zajęciach edukacyjnych uczestniczyło ponad sto sześćdziesięcioro dzieci.