Prezes Fundacji Klubu Mam, współzałożycielka i współprowadząca od 15 lat klub mam, z doświadczeniem koordynacji projektów wspierających macierzyństwo i rodzicielstwo,
certyfikowany instruktor umuzykalniających zajęć gordonowskich oraz Musical babies i rytmiki, z doświadczeniem prowadzenia warsztatów twórczych oraz integrujących i tematycznych spotkań dla mam z dziećmi, prywatnie mama 7 dzieci.

Fundacja Dla Rodziny

ul. Polna 28a
05-092, Łomianki

KRS 0000627088
NIP 1182126700

Skontaktuj się z nami

biuro@kluby-mam.pl

Copyright

Copyright © 2024 Kluby Mam. Wszelkie prawa zastrzeżone.